Wyszukiwarka materiałów

W puste pole wpisz szukane słowo, np. autora, tytuł, temat książki/publikacji/zbioru, słowa kluczowe i kliknij Szukaj. Zbiory oznaczone  dostępne są w formacie elektronicznym tylko po rejestracji oraz zalogowaniu.

Publikacje/materiały oznaczone  znajdują się w wolnym dostępie na miejscu w czytelni i bibliotece, przed przybyciem prosimy o weryfikację dostępności danej publikacji drogą elektroniczną na adres:
cde@ie.lodz.pl .
 • SYMBOL
  KATEGORIA
 • Przedsiębiorczość
 • Administracja publiczna
 • B 0
  Dział ogólny
 • B 0.1
  Encyklopedie, leksykony
 • B 0.2
  Słowniki - język polski
 • B 0.3
  Słowniki - języki obce
 • B 1
  Ekonomia
 • B 1.1
  Ekonomia - zagdnienia ogólne
 • B 1.1.1
  Ekonomia - Słowniki, leksykony i encyklopedie ekonomiczne
 • B 1.1.2
  Ekonomia - Podręczniki
 • B 1.2
  Handel i gospodarka światowa
 • B 1.3
  Finanse
 • B 1.4
  Zarządzanie i przedsiębiorstwo
 • B 1.5
  Integracja gospodarcza w Europie
 • B 1.5.1
  Zagadnienia ogólne - podręczniki, historia, teoria
 • B 1.5.2
  Unia celna, Wspólny Rynek,
 • B 1.5.3
  Polityki UE - zagadnienia ogólne
 • B 1.5.3.01
  Wspólna Polityka Rolna
 • B 1.5.3.02
  Polityka Społeczna
 • B 1.5.3.03
  Polityka Transportowa
 • B 1.5.3.04
  Przesiębiorstwa w UE
 • B 1.5.3.05
  Polityka Finansowa
 • B 1.5.3.07
  Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
 • B 1.5.3.08
  Rozszerzenie UE
 • B 1.5.3.09
  Polityka Energetyczna
 • B 1.5.3.10
  Polityka Regionalna
 • B 1.5.3.11
  Polityka Ochrony Środowiska
 • B 1.5.3.12
  Polityka Naukowa
 • B 1.5.3.13
  Polityka Kulturalna
 • B 1.5.4
  Unia Gospodarcza i Walutrowa
 • B 1.5.5
  Kraje członkowskie
 • B 1.5.5.01
  Kraje członkowskie - Austria
 • B 1.5.5.02
  Kraje członkowskie - Belgia
 • B 1.5.5.03
  Kraje członkowskie - Dania
 • B 1.5.5.04
  Kraje członkowskie - Finlandia
 • B 1.5.5.05
  Kraje członkowskie - Francja
 • B 1.5.5.06
  Kraje członkowskie - Grecja
 • B 1.5.5.07
  Kraje członkowskie - Hiszpania
 • B 1.5.5.08
  Kraje członkowskie - Holandia
 • B 1.5.5.09
  Kraje członkowskie - Irlandia
 • B 1.5.5.10
  Kraje członkowskie - Luksemburg
 • B 1.5.5.11
  Kraje członkowskie - Niemcy
 • B 1.5.5.12
  Kraje członkowskie - Portugalia
 • B 1.5.5.13
  Kraje członkowskie - Szwecja
 • B 1.5.5.14
  Kraje członkowskie - Wielka Brytania
 • B 1.5.5.15
  Kraje członkowskie - Włochy
 • B 1.6
  Gospodarka Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • B 1.7
  Gospodarka Polski
 • B 1.8
  Gospodarka Polski w procesie integracji z UE
 • B 1.8.1
  Harmonizacja Prawa
 • B 1.8.2
  Programy pomocowe
 • B 1.9
  Wydawnictwa statystyczne
 • B 2
  Prawo
 • B 2.1
  Prawo - zagadnienia ogólne
 • B 2.1.1
  Zbiory praw , żródła prawnicze, leksykony
 • B 2.1.2
  Historia prawa
 • B 2.2
  Prawo Unii Europejskiej
 • B 2.2.01
  Historia, Traktaty, Komentarze
 • B 2.2.02
  Zagadnienia ogólne - leksykony, słowniki tematyczne
 • B 2.2.03
  Prawo konkurencji
 • B 2.2.04
  Prawo spólek
 • B 2.2.05
  Pomoc państwa
 • B 2.2.06
  Prawa człowieka
 • B 2.2.07
  Ochrona własności intelektualnej
 • B 2.2.08
  Prawo ochrony środowiska
 • B 2.2.09
  Harmonizacja prawa , Prawo UE w prawodawstwie krajów członkowskich
 • B 2.2.10
  Inne dziedziny prawa europejskiego
 • B 2.2.3
  Instytucje i proces decyzyjny
 • B 2.3
  Prawo polskie
 • B 2.4
  Prawo polskie w procesie integracji Polski z UE
 • B 3
  Historia i polityka
 • B 3.1
  Zagadnienia ogólne - encyklopedie,leksykony
 • B 3.2
  Integracja polityczna Europy
 • B 3.2.1
  Federalizm
 • B 3.2.2
  Subsydiarność
 • B 3.4
  Polityka na świecie
 • B 3.4.1
  Polityka na świecie - bezpieczeństwo
 • B 3.5
  Polityka zagraniczna Polski wobec UE
 • B 4
  Kultura i społeczeństwo
 • B 4.1
  Zagadnienia ogólne - encyklopedie, leksykony, słowniki
 • B 4.2
  Historia kultury i tożsamość europejska
 • B 4.3
  Film i media
 • B 4.4
  Filozofia europejska
 • B 4.5
  Etyka i religie
 • B 4.6
  Społeczeństwo i grupy społeczne
 • B 4.7
  Sztuka
 • B 5
  Nauka
 • B 5.1
  Zagadnienia ogólne
 • B 5.2
  Nauka polska
 • B 6
  Środowisko
 • C 01
  Unia Europejska - problemy instytucjonalne
 • C 01.1
  informacje ogólne
 • C 01.1.1
  Unia Europejska - działania
 • C 01.1.2
  Unia Europejska - Działalność Instytucji - Raport
 • C 01.1.3
  Wspólnotowe Zarządzanie Sprawami Publicznymi
 • C 01.1.4
  Unia Europejska - proces decyzyjny
 • C 01.2
  Integracja europejska
 • C 01.2.1
  Integracja europejska - Historia
 • C 01.3
  Instytucje UE
 • C 01.3.01
  Instytucje UE - Komisja Europejska
 • C 01.3.02
  Instytucje UE - Parlament Europejski
 • C 01.3.03
  Instytucje UE - Rada Europejska
 • C 01.3.04
  Instytucje UE - Trybunał Sprawiedliwości
 • C 01.3.05
  Instytucje UE - Komitet Regionów
 • C 01.3.06
  Instytucje UE - CEDEFOP
 • C 01.3.07
  Instytucje UE - Europejska Fundacja Rozwoju Warunków Życia i Pracy
 • C 01.3.08
  Instytucje UE - Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 • C 01.3.09
  Instytucje UE - Rada Ministrów
 • C 01.3.10
  Instytucje UE - Europejski Bank Inwestycyjny
 • C 01.3.11
  Instytucje UE - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy
 • C 01.3.12
  Instytucje UE - Rada Unii Europejskiej
 • C 01.3.13
  Instytucje UE - Europejski Bank Centralny
 • C 01.3.14
  Instytucje UE - Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin
 • C 01.3.15
  Instytucje UE - Rzecznik Praw Obywatelskich
 • C 01.4
  Raport
 • C 01.5
  budżet
 • C 02
  Unia Celna i Polityka Handlowa
 • C 02.1
  Unia Europejska - Unia Celna
 • C 02.2
  Unia Europejska - Polityka Handlowa
 • C 02.2.1
  Unia Europejska - Polityka Handlowa - Umowy Handlowe
 • C 03
  Unia Europejska - Rolnictwo
 • C 03.1
  Unia Europejska - Rolnictwo - Wspólna Polityka Rolna
 • C 03.2
  Unia Europejska - Rolnictwo - Rolnictwo - Fundusze
 • C 03.3
  Unia Europejska - Leśnictwo
 • C 03.4
  Unia Europejska - Rybołówstwo
 • C 04
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca
 • C 04.1
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Kształcenie i szkolenie zawodowe
 • C 04.1.1
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Technologie Informacji i Komunikacji
 • C 04.2
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Warunki Pracy
 • C 04.3
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Swobodny Przepływ Osób
 • C 04.4
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Poradnictwo i Doradztwo
 • C 04.5
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Przemysł
 • C 04.6
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Bezrobocie
 • C 05
  Unia Europejska - Polityka Społeczna
 • C 05.1
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Ochrona zdrowia
 • C 05.2
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Równouprawnienie Kobiet i Mężczyzn
 • C 05.3
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Imigracja
 • C 05.4
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Niepełnosprawni
 • C 05.5
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Młodzież
 • C 05.6
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Europejski Fundusz Społeczny
 • C 05.7
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Rasizm
 • C 05.7
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Dyskryminacja
 • C 05.8
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Narkotyki
 • C 06
  Unia Europejska - Prawo -
 • C 06.1
  Unia Europejska - Prawo - Traktaty
 • C 06.1.1
  Unia Europejska - Prawo - Traktaty - Konstytucja europejska
 • C 06.2
  prawo wtórne
 • C 06.3
  prawa obywatelskie
 • C 06.4
  regulacje prawne
 • C 07
  Unia Europejska - Transport
 • C 07.1
  Unia Europejska - Transport - Polityka Transportowa
 • C 07.2
  Unia Europejska - Transport Lądowy
 • C 07.3
  Unia Europejska - Transport Wodny
 • C 07.4
  Unia Europejska - Transport Powietrzny
 • C 08
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość
 • C 08.1
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość - Polityka Konkurencji
 • C 08.2
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość - Pomoc Państwa
 • C 08.3
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)
 • C 08.4
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość - Transfer Technologii
 • C 08.5
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość - Przedsiębiorstwa
 • C 09
  podatki
 • C 09
  Unia Europejska - Finanse
 • C 09.1
  Unia Europejska - Finanse - polityka monetarna
 • C 09.2
  Unia Europejska - Finanse - euro (waluta)
 • C 09.3
  Unia Europejska - Finanse - Swobodny Przeływ Kapitału
 • C 10
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne
 • C 10.1
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - polityka gospodarcza
 • C 10.2
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - Rynek Wewnętrzny
 • C 10.3
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - polityka przemysłowa
 • C 10.4
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - bankowość, ubezpieczenia
 • C 10.5
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - usługi
 • C 10.6
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - konsumenci
 • C 11
  Unia Europejska - Stosunki zewnętrzne
 • C 11.1
  Unia Europejska - Stosunki zewnętrzne - organizacje międzynarodowe
 • C 11.2
  Unia Europejska - Stosunki zewnętrzne - kraje Europy Środkowo-Wschodniej
 • C 11.3
  Unia Europejska - Stosunki zewnętrzne - kraje AKP
 • C 12
  Unia Europejska - Energia
 • C 13
  Unia Europejska - polityka regionalna
 • C 13.1
  Unia Europejska - polityka regionalna - fundusze strukturalne
 • C 14
  Unia Europejska - Środowisko
 • C 15
  Unia Europejska - badania i innowacje
 • C 15.1
  Unia Europejska - badania i innowacje - społeczeństwo informacyjne
 • C 16
  Unia Europejska - informacja, edukacja, kultura
 • C 16.1
  Unia Europejska - edukacja
 • C 16.2
  Unia Europejska - kultura
 • C 16.3
  Unia Europejska - informacja
 • C 17
  Unia Europejska - statystyki
 • C 17.01
  Unia Europejska - statystyki ogólne
 • C 17.02
  Unia Europejska - statystyki - regiony
 • C 17.03
  Unia Europejska - statystyki - gospodarka i finanse
 • C 17.04
  Unia Europejska - statystyki - polpulacja i warunki społeczne
 • C 17.05
  Unia Europejska - statystyki - przemysł, handel, usługi
 • C 17.06
  Unia Europejska - statystyki - rolnictwo, rybołówstwo
 • C 17.07
  Unia Europejska - statystyki - handel zagraniczny
 • C 17.08
  Unia Europejska - statystyki - transport
 • C 17.09
  Unia Europejska - statystyki - środowisko i energia
 • C 17.10
  Unia Europejska - statystyki - badania i rozwój
 • accessing European parliament documentation, European Parliament, C 16

  zbiory

 • ACCESSING THE EUROPEAN PARLIAMENT DOCUMENTATION – PRACTICAL GUIDE TO EUROPEAN PARLIAMENT DOCUMENTATION-1996 EDITION, European Parliamant, C 16

  zbiory

 • Świerkocki, Janusz [ed.], Accession negotiations – Selected results. Interim Report – Conference paper (PECSA 26-29 October 2000), Instytut Europejski, I 2.4

  zbiory

 • Świerkocki, Janusz [ed.], Accession negotiations – Selected results. Interim Report – Conference paper (PECSA 26-29 October 2000), Instytut Europejski, B 1.6

  zbiory

 • Świerkocki Janusz, Accession negotiations – Selected results. Interim Report – International Research Project and Conference Proceedings, Instytut Europejski, I 2.6

  zbiory

 • Świerkocki, Janusz [ed.], Accession negotiations – Selected results. Interim Report – International Research Project and Conference Proceedings, Instytut Europejski, I 2.6

  zbiory

 • Świerkocki, Janusz [ed.], Accession negotiations – Selected results. Interim Report – International Research Project and Conference Proceedings, Instytut Europejski, B 1.6

  zbiory

 • Felder Daniel, Kaddous Christine, Accord bilateraux Suisse-UE Bilaterale Abkommen – Schweis – EU, B 1.5.3

  zbiory

 • Accord de partenariat ACP-CE (Afrique – Caraibes – Pacifique -Union Europeenne) signe a Cotonou le 23 juin 2000, C 11

  zbiory

 • dehousse franklin ; ghemar katelyn ; nyssen laszlo, accord europeenne de 1991 entre la communaute et la pologne, college d'europe

  zbiory

 • accounting, The Institute for World Economics, Hungarian academy of Sciences

  zbiory

 • Hussey, Jill. Red., Accounting and Finance for Business Students ; An Active-Learning Approach, B 1.4

  zbiory

 • Emmanuel , Clive. ;Otley , David. ; Merchant , Kenneth., Accounting for Management Control, B 1.4

  zbiory

 • Solomon, Lanny M. ; Vargo, Richard J ; Schroeder, Richard G., Accounting Pronciples, B 1.4

  zbiory

 • Accounting standards setting in the EC member states, European Commission, C 08

  zbiory

 • Wolk, Harry I., Francis, Jere R. ; Tearney, Michael G., Accounting Theory. A Conceptual and Institutional Approach, B 1.1.2

  zbiory

 • Glautier, M.W.E.; Underdown, B., Accounting. Theory and Practice., B 1.1.2

  zbiory

 • Leon-Ledesma Miguel A., Accumulation, Innovation and Catching-Up: An Extended Cumulative Growth Model, Department of Economics University of Kent at Canterbury, 1999, seria Department of Economics Discussion Paper, 6

  working paper

 • Achievements of user support and on Eurostat’s webside

  czasopismo

 • Achtzehnter bericht uber die wettbewerbspolitik, European Commission, C 08

  zbiory

 • acords bilaterauxet autres engagements qui lient les communautes a des pays tiers mise a jour au 31 decembre 1990, European Commission

  zbiory

 • ACP-EC Convention of Lome – Annual Report of the ACP-EC Council of Ministers (1999), European Commission, C 11

  zbiory

 • ACP-EC Convention of Lome. Compilation of texts – XXIII, European Council, C 11

  zbiory

 • ACP-EC Convention of Lome. Compilation of Texts XXIV, European Union - Council, C 11

  zbiory

 • ACP-EEC Conventions of Lome – Compilation of texts – XVII (1 January 1992 – 31 December 1992), European Council, C 11

  zbiory

 • ACP-EEC Conventions of Lome – Compilation of texts, XVIII (1 January 1993 – 31 December 1993), European Council, C 11

  zbiory

 • ACP-EU (Africa -Caribbean-Pacific-European Union) Partnership Agreement signed in Cotonou on 23 June 2000, C 11

  zbiory

 • ACP-EU Partnership Agreement signed in Cotonou on 23 June 2000, European Commission, C 11

  zbiory

 • ACP-EU Partnership Agreement signed in Cotonuo on 23 June 2000, European Commission, C 11

  zbiory

 • Carrington, Nigel red. ; de Araujo, Beatriz, Pesoa red., Acquiring Companies and Businesses in Europe, Baker & McKenzie, B 1.4

  zbiory

 • act lx/1991 on the national bank of hungary, The Institute for World Economics, Hungarian academy of Sciences

  zbiory

 • Act of June 10,1994, on public procurement as amended July 6, 1995 with implementing laws, forms and commentary, B 2.4

  zbiory

 • act xiv/1992 act on public finanace, The Institute for World Economics, Hungarian academy of Sciences

  zbiory

 • Banus, Enricgue, Actas del I Congreso „Cultura Europea”, Centro de Documentation Europea , Universidad de Navarra, B 4.2

  zbiory

 • Banus, Enrique ; Elio, Beatriz [eds.], Actas del IV Congreso „Cultura Europea” : Pamplona, 23 al. 26 de octubre de 1996, B 4.2

  zbiory

 • actes de la ceremonie organisee a la memoire de lorenzo natali ancien vice-president de la commission des communautes europennes bruxelles, le 22 janvier 1991, European Commission, C 16

  zbiory

 • Actes de la seance commemorative „Une avenir a construir ensemble” organise par la Commission europennee a l’occasion du 40e anniversaire de la declaration du 9 mai 1950 – Bruxelles, le 8 mai 1990, Communautes europeennes - Commission, C 01

  zbiory

 • Actes du Colloque des Chaires Jean Monnet sur la Conference Intergouvernmentale de 1996. Papers of the Symposium of Jean Monnet Chairs on the 1996 Intergovernmental Conference, Commission europeenne, European Commission, C 01

  zbiory

 • Actes du colloque organise par la Commission des Communautes Europeennes a l’occasion du centenaire de la naissance de Jean Monnet – Bruxelles, 10 novembre 1988, European Commission, C 01

  zbiory

 • Actes du symposium sur la securite aerienne organise sur les auspices de stanley clinton davis, membre de la commission des communautes europeennes responsable des transports, de l’environnement et de la securite nucleaire, European Commission, C 07

  zbiory

 • actes relatifs a adhesion du royaume d’espagne et de la republique portugaise aux communautes europeennes, European Union

  zbiory

 • Acting locally for employment : Findings of the preparatory measures for a local commitment to employment 2001 : June 2002, European Commission. Directorate-General for Employment and Social Affairs, C 04

  zbiory

 • Wynne Richard, Action for Health at Work: the Next Steps, European Foundation for Improvement of Working and Living Conditions, C 04

  zbiory

 • Action plan for the single market, European Commission, C 10

  zbiory

 • Action plan to promote enterpreneurship and competitiveness., European Commission, C 08

  zbiory

 • Action research in employment – Evaluation of selected projects (1977/98) – Development of local employment, European Commission, C 04

  zbiory

 • Action research in employment – Evaluation of selected projects (1977/98). Active policies for labour market management, European Commission, C 04

  zbiory

 • guisset , x., ACTIONS DE L’UNION EUROPEENNE INTERESSANT LES PETITS ET MOYENNES ENTREPRISES manuel pratique; edition 1994, European Commission, C 08

  zbiory

 • Actions de la communaute europeenne interessant les petites et moyennes entreprises belgique Manuel pratique (edition 1989), European Commission, C 08

  zbiory

 • guisset , x., Actions de la communaute europeenne interessant les petites et moyennes entreprises Manuel pratique (edition 1993), European Commission, C 08

  zbiory