Historia

Historia budynku przy Piotrkowskiej 258/260

 1. Około roku 1890 łódzki inżynier i przemysłowiec Henryk Birnbaum zakupił działkę dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Na tyłach posesji zlokalizował przędzalnię wełny czesankowej.
 2. W 1892 dla Henryk Birnbauma wybudowano jednopiętrowy budynek w stylu włoskiego renesansu wg projektu Gustawa Landau-Gutentegera.
 3. W roku 1896 nieruchomość została zakupiona przez spółkę Dąbrówka, której dyrektorem był Maurycy Poznański.
 4. W roku 1924 do budynku dodano dwie kolejne kondygnacje (drugie piętro i piętro zwieńczone attyką).
 5. W tym samym roku z alei Kościuszki 85 do budynku przy Piotrkowskiej 258 przeniesiono Konsulat Rzeszy.
 6. W 1933, po dojściu do władzy Adolfa Hitlera przed budynkiem miały miejsce gwałtowne antyniemieckie demonstracje (włącznie z wybijaniem szyb w budynku).
 7. W 1936 nieruchomość została zakupiona przez piotrkowską spółkę Manufaktura.
 8. Przed wybuchem II wojny światowej w konsulacie funkcjonowała komórka NSDAP prowadząca między innymi działania szpiegowskie.
 9. W dniu 10 września 1939 personel konsulatu został internowany w Warszawie wraz z kilkoma nazistowskimi aktywistami spośród łódzkiej mniejszości niemieckiej.
 10. W okresie poprzedzającym zakończenie II wojny światowej w budynku stacjonował oddział zwiadu Armii Czerwonej (przed ofensywą na Berlin)
 11. W roku 1945 w budynku siedzibie miała dyrekcja Centrali Przemysłu Skórzanego.
 12. W pierwszym kwartale 1981 budynek przekazany został Zarządowi Regionalnemu NSZZ Solidarność
 13. Po wprowadzeniu w dniu 13 grudnia 1981 stanu wojennego, ZOMO spacyfikował budynek, zaś działacze łódzkiej Solidarności zostali internowani. Ksiądz Kulesza z parafii katedralnej uratował
  i przechował tablicę umieszczoną na frontowej elewacji budynku.
 14. W okresie stanu wojennego (13 grudnia 1981 – lipiec 1983) w budynku stacjonowały oddziały Milicji i ZOMO.
 15. W roku 1983 budynek pozyskała Politechnika Łódzka.
 16. W 1988 gospodarzem budynku został  Związek Młodzieży Socjalistycznej. Planowano utworzenie przez młodzieżowe biuro turystyczne “Juventur” schroniska młodzieżowego.
 17. W roku 1992 ogłoszono nieudany przetarg na adaptację budynku.
 18. W kolejnych latach budynek stopniowo niszczał. Symbol łódzkiej Solidarności, rozkradziony i zniszczony został także podpalony przez nieznanych sprawców.
 19. W roku 1995 budynek stał się własnością Instytutu Europejskiego.
 20. W październiku 1998, położono kamień węgielny pod budynek Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego im. Alcide de Gasperi, bazujący na dawnej kamienicy. Ze względu na  spękanie ścian stary budynek musiał zostać zburzony, zdecydowano jedynie zachować i częściowo odtworzyć zabytkową fasadę.
 21. W sierpniu 2005 z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ Solidarność z inicjatywy Instytutu na budynku umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą Zarządowi Regionu NSZZ Solidarność i wydarzeniom 13 grudnia 1981.
 22. In lipcu 2008, na budynku odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pierwszemu Prezydentowi Miasta Łodzi w III RP, Grzegorzowi Palce, którego wsparcie przyczyniło się do powstania Instytutu Europejskiego
 23. W dniu 9 listopada 2007 zainaugurowano działalność  Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego im. Alcide de Gasperi.  W uroczystości wzięła udział Maria Romana de Gasperi, córka patrona Centrum, jednego z ojców-założycieli zjednoczonej Europy
 24. 7 grudnia 2009 w budynku otwarta została wystawa “W rocznicę stanu wojennego 13 grudnia 1981 – 22 lipca 1983”. Wystawa obejmowała dokumenty archiwalne, dokumenty i eksponaty związane z okresem internowania działaczy Solidarności. W drugiej połowie 2010 funkcjonowała wystawa poświecona Solidarności Ziemi Łódzkiej w latach 1980-1989 przygotowana przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych.
 25. W dniu 13 grudnia 2011 – w 30. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego – Zarząd Regionu Solidarności zorganizował rekonstrukcję wydarzeń upamiętniającą tamte wydarzenia. W mieście spotkać można była uzbrojone samochody milicji i patrole milicyjne. W 13.30 przed siedzibą dawnego Zarządu Regionu zorganizowano – z udziałem ponad 100 łodzian – rekonstrukcję szturmu ZOMO na siedzibę Solidarności. Odtworzono, pacyfikację budynku, aresztowania, próby odbicia aresztowanych działaczy. W tym samym dniu w Centrum Dydaktyczno-Konfrencyjnym odbyła się sesja naukowa dla mieszkańców Łodzi poświęcona historii stanu wojennego.
 26. Po wycofaniu się UMŁ z finansowania Muzeum Solidarności zorganizowanego przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Instytut utrzymuje niewielką kolekcję eksponatów upamiętniającą łódzką Solidarność.
 27. Obecnie budynek dysponuje przestrzennymi pomieszczeniami seminaryjno-konferencyjnymi, wyposażonymi w multimedia i pozwalającymi na organizację dużych przedsięwzięć (sala wielofunkcyjna na ok. 200-300) i mniejszymi salami seminaryjnymi wyposażonymi w niezbędne media.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii Instytutu

1989
3 października

Z inicjatywy pracowników Zakładu Gospodarki Światowej UŁ, powstaje Ośrodek Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego, promujący wśród polskiego środowiska akademickiego problematykę europejską

1993
3 października

Z inicjatywy J. Saryusz-Wolskiego, ówczesnego Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, powstaje Instytut Europejski, którego misją jest przygotowanie Polski do integracji ze Wspólnotami Europejskimi – poprzez szkolenia, edukację europejską, działalność badawczą, informacyjno-promocyjną i wydawniczą

3 października

Pierwsza edycja Podyplomowych Studiów Europejskich prowadzonych przez Ośrodek Badań Europejskich UŁ we współpracy z Instytutem Europejskim. Studia te – pierwsze tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej – w całości poświęcone były zagadnieniom prawnym, ekonomicznym i kulturowym związanym z procesem integracji europejskiej i funkcjonowaniem Wspólnot Europejskich

3 października

Realizacja pierwszych szkoleń z zakresu problematyki europejskiej dla administracji centralnej

1994
3 października

W maju – podpisanie Umowy filialnej z Europejskim Instytutem Administracji Publicznej w Maastricht (European Institute of Public Administration). Uroczyste podpisanie Umowy połączone jest z wizytą Jacques’a Delors’a – ówczesnego Przewodniczącego Komisji Europejskiej

3 października

Inauguracja pierwszego cyklu spotkań z Ambasadorami państw członkowskich UE, poświęconych przyszłości procesu integracji europejskiej

1995
3 października

Podpisanie Umowy o współpracy z Europäische Rechtsakademie (Akademia Prawa Europejskiego) w Trewirze, z którą realizowane są programy szkoleniowe z zakresu prawa europejskiego. Uroczystość podpisania Umowy odbyła się w obecności Peter’a Caesar’a – Ministra Sprawiedliwości Landu Nadrenia-Palatynat

1996
3 października

Uzyskanie statusu członka stowarzyszonego prestiżowej europejskiej sieci badawczej Trans European Policy Studies Association (TEPSA) w Brukseli

3 października

Instytut odwiedza Przewodnicząca niemieckiego Bundestagu – Rita Süssmuth

3 października

Wizyta Premia Portugalii Antonio Guterresa i uroczystość podpisania szeregu umów bilateralnych o współpracy polsko-portugalskiej w ramach przygotowywanego z udziałem Instytutu pilotażowego programu współpracy P-4

1997
3 października

Podpisanie Umowy o współpracy z Krajowym Instytutem Administracji Publicznej w Portugalii (Instituto Nacional de Administração)

1998
3 października

Położenie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego im. Alcide de Gasperi

3 października

Obchody pięciolecia istnienia Instytutu

1999
3 października

Instytut odwiedza Premier RP – prof. Jerzy Buzek

2000
3 października

Uroczysta inauguracja działalności Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej z udziałem Jana Kułakowskiego – Ambasadora RP przy Unii Europejskiej

2002
3 października

Podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie szkoleń i badań europejskich z Instytutem im. Tobiasz Assera w Hadze (T.M.C. Asser Instituut)

3 października

Uzyskanie statusu członka-obserwatora w EuroMeSCo (Euro- Mediterranean Study Commission) – sieci instytutów badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i polityki obszaru Morza Śródziemnego

2003
3 października

Dziesiąta rocznica powstania Instytutu

2004
3 października

W uznaniu roli i znaczenia Instytutu dla akcesji Polski do UE, w dniu 1 maja na dziedzińcu Instytutu odbywa się uroczystość wciągnięcia na masz flagi UE, z udziałem ówczesnego Premiera RP, Leszka Millera

3 października

Instytut uzyskuje pełne członkostwo w Trans European Policy Studies Association

3 października

Instytut uzyskuje pełne członkostwo w EuroMeSCo

2005
3 października

Uroczyste odsłonięcie na budynku Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego im. Alcide de Gasperi tablicy upamiętniającej wydarzenia 13 grudnia 1981

2007
3 października

Uroczysta inauguracja działalności Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego im. Alcide de Gasperi z udziałem córki patrona Centrum – Marii Romany de Gasperi

2008
3 października

Uroczyste obchody piętnastolecia działalności Instytutu

3 października

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniające pierwszego Prezydenta Miasta Łodzi w III RP – Grzegorza Palkę

2009
3 października

Instytut we współpracy z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM rozpoczyna prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

2010
3 października

Instytut jest gospodarzem spotkania Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso z władzami Miasta i Regionu. Przewodniczący Komisji zwiedza Instytut i składa wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia 13 grudnia 1981

2011
3 października

Instytut rozpoczyna prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi

2013
3 października

Instytut rozpoczyna prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi

2015
3 października

Instytut Europejski zostaje zamiejscowym oddziałem Centrum Europejskiego Natolin

 

 

 

Aktualnie Instytut jest zamiejscowym oddziałem Fundacji „Centrum Europejskie-Natolin”, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 84 w Warszawie: http://www.natolin.edu.pl/