Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) działają w szczególności przy uniwersytetach, ośrodkach badawczych lub bibliotekach publicznych. Zbiory obejmują szereg oficjalnych publikacji oraz bogaty księgozbiór naukowy i edukacyjny promujący wiedzę i badania naukowe w zakresie wielodziedzinowego dorobku Unii Europejskiej, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. CDE wspierają instytucje macierzyste oraz Komisję Europejską w rozwijaniu nauczania i działalności naukowej/edukacyjnej związanej z integracją europejską oraz pogłębianiu wiedzy eksperckiej dotyczącej Unii Europejskiej także w postaci organizacji debat i paneli dyskusyjnych.

Pierwsze Centrum Dokumentacji Europejskiej powstało już w 1963 roku. Pod koniec lat 80-tych Komisja Europejska zainicjowała tworzenie CDE w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, w tym również w Polsce. Pierwsze CDE w Polsce zostało utworzone w 1989 r. przy Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie działa około 500 CDE na całym świecie, z czego ponad 300 w państwach członkowskich UE.