Działalność naukowa, wydawnicza i szkoleniowa

Celem Instytutu oraz CDE jest poszerzanie wiedzy związanej z Unią Europejską  zarówno na polu naukowym jak i w sferze szeroko rozumianej edukacji. Służy temu działalność biblioteczno-archiwalna, publikacyjna, seminaryjna, konferencyjna, jak również formuła paneli dyskusyjnych, debat i projektów badawczych.