Konsultanci / eksperci

Dr hab. Marek Aleksander Cichocki

Filozof i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk idei politycznych, dziennikarz i publicysta. Zajmuje się historią idei politycznych, w szczególności myślą konserwatywną i jej współczesną recepcją, jak również bieżącymi problemami społeczno-politycznymi, w tym stosunkami międzynarodowymi, a zwłaszcza relacjami polsko-niemieckimi. Od 2000 był dyrektorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, a od 2004 jest dyrektorem programowym w Centrum Europejskim Natolin i redaktorem naczelnym pisma Nowa Europa. Przegląd Natoliński. Od 2003 jest wydawcą i redaktorem naczelnym rocznika Teologia Polityczna. Opublikował wiele książek, esejów i artykułów z dziedziny filozofii, politologii i stosunków międzynarodowych. Od 2007 był doradcą społecznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. traktatu konstytucyjnego i przyszłości UE. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli w dniach 21–22 czerwca 2007 był głównym negocjatorem ze strony polskiej. Członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz Ośrodka Studiów Wschodnich.

Prof. UW dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Politolog, historyk i socjolog, doktor habilitowany nauk politycznych, ekspert w obszarze funkcjonowania polityk gospodarczych Unii Europejskiej oraz integracji europejskiej, stypendysta uniwersytetów w Oksfordzie, Florencji, Yale, Georgetown w Waszyngtonie. Profesor nadzwyczajny wcześniej w Instytucie Studiów Politycznych PAN, a obecnie na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, kierownik Zakładu Polityki Unii Europejskiej przy Instytucie Europeistyki UW. Autor ekspertyz na temat rozstrzygnięć ustrojowych Unii Europejskiej i rozwoju regionalnego min.: dla Sejmu RP, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ekspert kilku organizacji pozarządowych w zakresie problematyki europejskiej oraz polityk gospodarczych UE, a także współpracownik Centrum Europejskiego w Natolinie.

Izabela Pajdała-Kusińska

Wieloletni pracownik administracji publicznej i Komendy Głównej Policji w Warszawie. Współrealizatorka projektów edukacyjnych w ramach rządowych programów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz licznych projektów społeczno-kulturalnych w Stowarzyszeniu Twórczego Dialogu w kraju i za granicą (m.in. Kurdystan, Litwa, Tel-Awiw). Absolwentka Podyplomowych Studiów Dziennikarskich Laboratorium Reportażu na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalistka w zakresie ceremoniału policyjnego oraz protokołu dyplomatycznego. Kurator wystaw artystycznych. Autorka licznych publikacji, dziennikarz, redaktor publikacji zawodowych (poradniki, informatory, monografie).

Bogusława Wojciechowska

Wieloletni pracownik administracji publicznej i ekspert w zakresie edukacji oraz oświaty, nauczyciel dyplomowany, starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie. Absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, jak również studiów podyplomowych w zakresie zarządzania potencjałem społecznym i doradztwa personalnego. Autorka licznych opracowań oraz narzędzi badawczych, wieloletni ewaluator szkół i placówek oświatowych, autorka kilkudziesięciu raportów ewaluacyjnych całościowych oraz problemowych, realizator licznych projektów, programów, badań z ramienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dr Michał Andrzejczak

Koordynator ds. programowych i organizacyjnych IE.

Filozof, historyk, doktor nauk humanistycznych. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się m.in. myśl polityczna ugrupowań II Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego obozu narodowego, w tym jego koncepcji realizacji polityki zagranicznej, oraz bieżące zagadnienia dot. polityki wschodniej. Laureat 9. edycji konkursu "Książka Historyczna Roku" o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Autor monografii, wydawnictw źródłowych, artykułów, recenzji oraz przedmów do książek. Wieloletni nauczyciel, oświatowiec, b. wicedyrektor liceum ogólnokształcącego, inicjator oraz realizator licznych inicjatyw edukacyjnych, wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi.