Współpraca

Instytut Europejski oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi skupiają wokół siebie przedstawicieli nauki, administracji publicznej, oświaty i edukacji w kraju i za granicą, jak również różnorodne podmioty badawcze i rozwojowe, w szczególności wykładowców, twórców i propagatorów integracji i wiedzy eksperckiej dotyczącej Unii Europejskiej.

Zapraszamy do współpracy!

kdziurdzia@natolin.edu.pl