Konferencje

Systematycznie organizowane konferencje międzynarodowe, współfinansowane w ramach różnych programów badawczych stanowią wartościową platformę współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Zapraszamy do zapoznania się z listą najważniejszych konferencji zrealizowanych przez Instytut Europejski:

 • 1994: Od Umów Stowarzyszeniowych do akcesji
 • 1996: Integracja Europejska w perspektywie 2000
 • 1997: Reforma instytucjonalna a rozszerzenie Unii Europejskiej
 • 1998: Negocjacje dla skutecznego członkostwa
 • 2000: Nauki polityczne a Studia Europejskie
 • 2000: Negocjacje członkowskie – Wybrane aspekty’
 • 2003: Debata o perspektywicznych celach Unii Europejskiej w krajach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej
 • 2003: Konwent ds. Reformy Unii Europejskiej a rozszerzenie
 • 2006: Demokracja, legitymizacja i tożsamości: Obywatele o konstrukcji europejskiej
 • 2007: Demokracja, legitymizacja i tożsamości: Obywatele o konstrukcji europejskiej II: Jak demokratyzować europejską demokrację?
 • 2007: Ojcowie Europy – Alcide De Gasperi – Wizje Rozwoju Europy w XXI wieku.
 • 2008: Demokracja, legitymizacja i tożsamości: Obywatele o konstrukcji europejskiej III: Co Traktat Lizboński oznacza dla demokracji w Unii Europejskiej?
 • 2008: Unia Europejska jako aktor na arenie światowejTraktat Lizboński i co dalej?
 • 2009: “Enlarged European Union –  Five Years’ Outcomes and Future Perspectives”
 • 2011: „Polish Presidency 2011: Priorities of the Polish Presidency of the European Union” – konferencja z okazji inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, organizowana przez Kolegium Europejskie w Natolinie we współpracy z Instytutem Europejskim
 • 2016: „NATO Towards the Challenges of a Contemporary World – After the Warsaw 2016 Summit” (we współpracy z Instytutem Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie, Katedrą Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutem Studiów Politologicznych Uniwersytetu Karola w Pradze)
 • 2017: Ogólnopolski Zjazd Sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej oraz ekspertów Team Europe w Polsce