O CDE

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) działają przede wszystkim przy uniwersytetach, ośrodkach badawczych lub bibliotekach publicznych. Zbiory obejmują szereg oficjalnych publikacji oraz księgozbiór naukowy i edukacyjny na temat Unii Europejskiej, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. CDE wspierają instytucje macierzyste oraz Komisję Europejską w rozwijaniu nauczania i działalności naukowej/edukacyjnej związanej z integracją europejską oraz pogłębianiu wiedzy eksperckiej dotyczącej Unii Europejskiej także w postaci organizacji debat i paneli dyskusyjnych. Pierwsze Centrum Dokumentacji Europejskiej powstało już w 1963 roku. Pod koniec lat 80-tych Komisja Europejska zainicjowała tworzenie CDE w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, w tym również w Polsce. Pierwsze CDE w Polsce zostało utworzone w 1989 r. przy Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie działa około 500 CDE na całym świecie, z czego ponad 300 w państwach członkowskich UE.

Centra Dokumentacji dedykowane są w znacznym stopniu studentom i pracownikom naukowym. Jednocześnie każdy, kto poszukuje konkretnych aktów prawnych lub informacji na temat UE, może się zwrócić do CDE o pomoc. Jeśli zasoby Centrum nie pozwalają udzielić odpowiedzi, jego pracownicy poradzą, gdzie i jak szukać dalej, także w Internecie.

W Polsce działa 19 CDE: w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Olsztynie, w Opolu, w Słupsku, w Sopocie, w Szczecinie, w Toruniu, w Warszawie (4) i we Wrocławiu (2). CDE nie są finansowane przez Komisję Europejską, ale otrzymują regularnie wszystkie oficjalne publikacje instytucji europejskich.

Najnowsze informacje na temat sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE).

 

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce: