Oświata i Edukacja

Komisja Europejska współpracuje z państwami UE w rozwijaniu ich systemów oświatowych. Chociaż każde państwo odpowiada za organizację i treść swoich systemów kształcenia i szkolenia, współpraca w sprawach o wspólnym znaczeniu ma swoje zalety. Komisja Europejska wspiera wysiłki krajowe na dwa główne sposoby:

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Polsce:
https://www.ore.edu.pl/