Publikacje i multimedia

Tytuł Seria/Numer Autor/Redaktor
Integracja Europejska / Podstawy ekonomii europejskiej dla szkół wyższych Curricula/1 Błaszczyk Maria Celina
Integracja Europejska / Podstawy prawa europejskiego dla szkół wyższych Curricula/2 Justyński Janusz / Amin Shakir Mahmoud
Integracja Europejska / Kultura w procesie integracji europejskiej Curricula/3 Sobotka Kazimierz
Integracja Europejska / Wybrane problemy integracji europejskiej Curricula/4 Błaszczyk Maria Celina / Świerkocki Janusz
Integracja Europejska / Wprowadzenie do polityk wspólnotowych. Treści programowe Curricula/5 Kazimierz Sobotka / Anna Jędrzejewska
Integracja Europejska / Wybrane problemy integracji europejskiej (wydanie drugie, poprawione i rozszerzone) Curricula/6 Błaszczyk Celina / Świerkocki Janusz
Tytuł Seria/Numer Autor/Redaktor
Integracja Europejska / Podstawowe teksty prawne WE Dokumenty/1 Maro Paweł / Sobierajska-Jeneralczyk Anna
Integracja Europejska / Dyrektywy Białej Księgi Dokumenty/2 Maro Paweł / Sobierajska-Jeneralczyk Anna
Tytuł Seria/Numer Autor/Redaktor
Integracja Europejska / Pomoc państwa w prawie Wspólnot Europejskich Lektury/01 Wojtaszek Ewa
Integracja Europejska / System ochrony prawnej i postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Lektury/02 Liszewska Agnieszka
Integracja Europejska / Europejskie prawo spółek Lektury/03 Świderski Zbigniew
Integracja Europejska / Zamówienia publiczne na Jednolitym Rynku Europejskim Lektury/04 Liszewska Agnieszka
Integracja Europejska / Podstawy systemu prawnego Wspólnot Europejskich Lektury/05 Wojtaszek-Mik Ewa
Integracja Europejska / Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej Lektury/06 Brzóska Marian
Integracja Europejska / Liberalizacja usług transportowych w ramach Jednolitego Rynku Lektury/07 Burnewicz Jan
Integracja Europejska / Narodowa koordynacja polityk wspólnotowych w Unii Europejskiej Lektury/08 Łabędzka Maria
Integracja Europejska / Europejskie Prawo Pracy i Prawo Socjalne Lektury/09 Lewandowski Henryk / Serafin Katarzyna
Integracja Europejska / Polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej Lektury/10 Kozak Marek
Integracja Europejska / Od stowarzyszenia do członkostwa. Perspektywa Konferencji Międzyrządowej Lektury/11 Konopacki Stanisław
Integracja Europejska / Bariery para- i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej Lektury/12 Świerkocki Janusz
Integracja Europejska / Hiszpańska droga do Unii Europejskiej Lektury/13 Zakrzewska Agnieszka
Integracja Europejska / Swoboda poruszania się osób na obszarze Unii Europejskiej Lektury/14 Górka Maciej
Integracja Europejska / Integracja europejska po Maastricht Lektury/15 Jasiński Leszek
Integracja Europejska / Wzajemne relacje prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz prawa krajowego: hierarchia norm oraz stosowanie prawa przez sądy Lektury/16 Sobierajska-Jeneralczyk Anna
Integracja Europejska / Implementacja dyrektyw wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Lektury/17 Górka Maciej
Integracja Europejska / Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej Lektury/18 Fryźlewicz Marcin
Integracja Europejska / Ochrona własności przemysłowej w obrębie Jednolitego Rynku Lektury/19 Górka Maciej
Integracja Europejska / Europejskie prawo konkurencji: porozumienia dystrybucyjne Lektury/20 Łabędzka Maria
Integracja Europejska / Rozstrzyganie sporów w Unii Europejskiej Lektury/21 Garstka Jacek
Integracja Europejska / Unia celna i strefa wolnego handlu Lektury/22 Świerkocki Janusz
Integracja Europejska / Proces harmonizacji polityk fiskalnych Lektury/23 Żak Renata
Integracja Europejska / Europejskie prawo ochrony konsumenta Lektury/24 Myślicki Rafał
Integracja Europejska / Telekomunikacja i media audiowizualne w Unii Europejskiej Lektury/25 Pelski Marek/ Szewczyk Marcin K.
Integracja Europejska / Zmiany konstytucyjne związane z członkostwem w Unii Europejskiej Lektury/26 Wójtowicz Krzysztof
Integracja Europejska / Zgodność pomocy państwa przyznawanej na cele restrukturyzacji przemysłu ze wspólnotowymi zasadami konkurencji Lektury/27 Królikowska-Olczak Maria
Integracja Europejska / Włoskie doświadczenia w integracji europejskiej Lektury/28 Maciaszczyk Aleksandra
Integracja Europejska / Zasady, procedury i stosowanie Europejskiej Polityki Konkurencji Lektury/29 Kopytko Krzysztof
Integracja Europejska / Uprawnienia konsumenta do korzystania z przysługującej ochrony prawnej Lektury/30 Bielska Iwona
Integracja Europejska / Rynek Wewnętrzny a polityka ochrony środowiska Lektury/31 Sznajder Magdalena
Integracja Europejska / Rynek Wewnętrzny Usług Lektury/32 Wilczek Paweł
Integracja Europejska / Jednolity Rynek: ustawodawstwo dotyczące przepływu technologii Lektury/33 Zakrzewska Agnieszka
Integracja Europejska / Jednolity Rynek Wewnętrzny II Lektury/34 Jasiński Leszek
Integracja Europejska / Jednolity Rynek Wewnętrzny I Lektury/35 Jasiński Leszek
Integracja Europejska / Prawo dotyczące usług finansowych w Unii Europejskiej Lektury/36 Rutkowski Witold
Integracja Europejska / Podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej Lektury/37 Łabędzka Maria
Integracja Europejska / Swobodny przepływ i bezpieczeństwo towarów przemysłowych Lektury/38 Niechoda Zygmunt
Integracja Europejska / Przystąpienie do Unii Europejskiej: czynniki warunkujące rozszerzenie Unii oraz proces negocjacji Lektury/39 Błaszczyk Maria Celina / Maro Paweł
Integracja Europejska / Zasady konkurencji w odniesieniu do łączenia i koncentracji przedsiębiorstw Lektury/40 Barska Małgorzata
Integracja Europejska / Zasady Wspólnej Polityki Rolnej a krajowe polityki rolne państw członkowskich Lektury/41 Brzóska Marian
Integracja Europejska / Układ z Schengen. Współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht Lektury/42 Beczała Joanna
Integracja Europejska / Zarządzanie sprawami publicznymi w procesie integracji europejskiej Lektury/43 Sobierajska-Jeneralczyk Anna
Integracja Europejska / Europejskie prawo ochrony środowiska Lektury/44 Sznajder Magdalena
Integracja Europejska / Monopol państwa i przedsięwzięcia publiczne Lektury/45 Królikowska-Olczak Maria
Integracja Europejska / Pomoc państwa w Unii Europejskiej: rozwój prawa i polityki Lektury/46 Kopytko Krzysztof
Integracja Europejska / Podstawy, cel i zakres polityki krajowej i polityki Wspólnoty w dziedzinie konkurencji Lektury/47 Markiewicz Maciej
Integracja Europejska / Unia Gospodarcza i Walutowa oraz kryteria konwergencji Lektury/48 Bilski Janusz
Integracja Europejska / Proces rozszerzenia Unii Europejskiej a Polska: analiza porównawcza traktatów adhezyjnych państw członkowskich Lektury/49 Jaworski Robert
Integracja Europejska / Unia Europejska: polityki, instytucje, system prawny Lektury/50 Łabędzka Maria
Integracja Europejska / Polityka transportowa Unii Europejskiej Lektury/51 Burnewicz Jan
Integracja Europejska / Prawo podatkowe Unii Europejskiej Lektury/52 Żak Renata
Integracja Europejska / Sędzia a prawo wspólnotowe Lektury/53 Garstka Jacek
Integracja Europejska / Status zawodów prawniczych w Europie Lektury/54 Górka Maciej
Integracja Europejska / Europejski Fundusz Społeczny. Zasady korzystania z funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich Lektury/55 Kazimierz Sobotka
Integracja Europejska / Integracja europejska – zagadnienia podstawowe Lektury/56 Gwadera Zbigniew
Integracja Europejska / Integracja europejska – podstawy prawa wspólnotowego Lektury/57 Maro Paweł
Integracja Europejska / Integracja europejska – wybrane polityki wspólnotowe Lektury/58 Maciaszczyk Aleksandra
Integracja Europejska / Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej – doświadczenia francuskie Lektury/59 Błaszczyk Maria Celina
Integracja Europejska / Komitety i komitologia Lektury/60 Maria Karasińska-Fendler
Integracja Europejska / Unijne Dylematy Lektury/61 Maria Karasińska-Fendler
Tytuł Seria/Numer Autor/Redaktor
Integracja Europejska / Droga do Europy Monografie/01 Orłowski Witold M.
Integracja Europejska / The Road to Europe Monografie/02 Orłowski Witold M.
Integracja Europejska / Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich Monografie/03 Maro Paweł
Integracja Europejska / Nowa ekonomia europejska Monografie/04 Błaszczyk Maria Celina
Integracja Europejska / Proces tworzenia polityk wspólnotowych w Unii Europejskiej Monografie/05 Wallace Helen
Integracja Europejska / Średniookresowe efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań Monografie/06 Świerkocki Janusz
Integracja Europejska / Metodologia transpozycji prawa wspólnotowego do prawa krajowego w zakresie Jednolitego Rynku Monografie/07 Zirk-Sadowski
Integracja Europejska / Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - aspekt bałtycki i śródziemnomorski Monografie/08 Żurawski vel Grajewski Przemysław
Integracja Europejska / Historia integracji europejskiej Monografie/09 Żurawski vel Grajewski Przemysław
Integracja Europejska / Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji Monografie/10 Marszałek Antoni
Integracja Europejska / Polityka ochrony środowiska w normach polskiego prawa administracyjnego na tle założeń polityki środowiskowej Unii Europejskiej (wydawnictwo komercyjne) Monografie/11 Korzeniowski Piotr
Integracja Europejska / Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji europejskiej. Przewodnik dla studentów i wykładowców Monografie/12 Marszałek Antoni
Integracja Europejska / Skuteczna Realizacja polityk w poszerzonej Unii Europejskiej. Przykłady krajowych władz regulacyjnych. Monografie/13 Phedon Nicolaides, Arjan Geveke, Anne-Mieke Den Teuling
Integracja Europejska / Służba Cywilna w  państwach  akcesyjnych. Tendencje i wpływy procesów integracyjnych. Monografie/14 Danielle Bossart, Christoph Demmke
Integracja Europejska / Służba Cywilna w krajach europejskich: między tradycją a reform. Monografie/15 Christoph Demmke
Integracja Europejska / Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej Monografie/16 Justin Greenwood
Integracja Europejska / Unia Europejska w liczbach Monografie/17 Marek Chałas
Integracja Europejska / Dialog międzykulturowy a demokracja Monografie/18 Maria Karasińska-Fendler
Tytuł Seria/Numer Autor/Redaktor
Integracja Europejska / Integracja europejska w perspektywie roku 2000 Studia/1 Łabędzka Maria
Integracja Europejska / Reforma instytucjonalna a rozszerzenie Unii Europejskiej Studia/2 Radzimińska Teresa
Integracja Europejska / Uwarunkowania skutecznego rozszerzenia Unii Europejskiej Studia/3 Borkowska Anna
Integracja Europejska / Accession Negotiations – Selected Results. Interim Report. Conference Papers Studia/4 Świerkocki Janusz
Integracja Europejska / Political Science and EU-Related Studia Studia/5 Żurawski vel Grajewski Przemysław, Kaziemirz Sobotka
Integracja Europejska / Accession Negotiations – Selected Results. Interim Report. Studia/6 Świerkocki Janusz
Integracja Europejska / Negocjacje akcesyjne - wybrane rezultaty. Raport przejściowy. Materiały pokonferencyjne Studia/7 Świerkocki Janusz
Integracja Europejska / Convention on EU Reform and Enlargement Studia/8 Maria Karasińska-Fendler
Tytuł Seria/Numer Autor/Redaktor
Integracja Europejska / Pomoc Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i zasobów ludzkich. Krótki przewodnik po dla przyszłych państw członkowskich KOSZEFS Sobotka Kazimierz et al.
Integracja Europejska / Unia Europejska - informator o polityce kulturalnej CIE Sobotka Kazimierz
Integracja Europejska / Mistrzowie kina europejskiego STO FILMS Sobotka Kazimierz
Integracja Europejska / Album o Instytucie Europejskim w Łodzi Janisław Baranowski
Integracja Europejska / Instytut Europejski 1993-2008/European Insitute 1993-2008 Sobotka Kazimierz, Jędrzejewska Anna (red.)