Zarząd

Zarząd Fundacji „Centrum Europejskie-Natolin”, którego oddziałem zamiejscowym jest Instytut Europejski w Łodzi:

Agnieszka Czachowska-Aussenberg

– Dyrektor – Członek Zarządu

Grzegorz Tkaczyk

– Zastępca Dyrektora Fundacji – Członek Zarządu