Zarząd / koordynatorzy

Zarząd Fundacji „Centrum Europejskie-Natolin”, którego oddziałem zamiejscowym jest Instytut Europejski w Łodzi:

Agnieszka Czachowska-Aussenberg

– Dyrektor – Członek Zarządu

Witold Gerlicz

– Zastępca Dyrektora – Członek Zarządu


Oferta naukowo-badawcza i edukacyjna:

Konrad Dziurdzia

– Zastępca Dyrektora ds. programowych

dr Michał Andrzejczak

– Koordynator ds. edukacyjnych i organizacyjnych IE