Zarząd

Zarząd Fundacji „Centrum Europejskie-Natolin”, którego oddziałem zamiejscowym jest Instytut Europejski w Łodzi:

Agnieszka Czachowska-Aussenberg

– Dyrektor – Członek Zarządu

Grzegorz Tkaczyk

– Zastępca Dyrektora Fundacji – Członek Zarządu

 

Rada Fundacji Centrum Europejskie Natolin

  • Przemysław Krajewski
  • Ewa Ośniecka-Tamecka
  • Andrzej Harasimowicz
  • Jacek Saryusz-Wolski
  • Paweł Samecki
  • Tadeusz Żółtowski
  • Jan Zagajewski