Rejestracja na konferencję

Powrót do źródeł? Pytania o Polskę w Europie środkowo-wschodniej w XX wieku

23 września 2019, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kamińskiego 27 A, sala 103). 

Pobierz broszurę informacyjną

 

Pola oznaczone * są wymagane.

Kontakt w spr. konferencji: EPTW@natolin.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty dojazdu uczestników na konferencję do ustalonej kwoty.

Zwroty poniesionych kosztów dojazdu dokonywane będą na wniosek Uczestnika/czki przedłożonych w trakcie konferencji, przelewem na podane we wniosku konto bankowe (warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu będzie podpisana przez uczestnika lista obecności na konferencji, oraz przedłożenie dowodów poniesienia kosztów – bilety lub faktury – dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym publicznym transportem zbiorowym osób). 

Wydarzenie organizowane w ramach projektu Elektroniczna platforma transferu wiedzy i zasobów źródłowych: Wizje roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych w XX w., finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2018 – 2020.