Wyszukiwarka materiałów

W puste pole wpisz szukane słowo, np. autora, tytuł, temat książki/publikacji/zbioru, słowa kluczowe i kliknij Szukaj. Zbiory oznaczone  dostępne są w formacie elektronicznym tylko po rejestracji oraz zalogowaniu.

Publikacje/materiały oznaczone  znajdują się w wolnym dostępie na miejscu w czytelni i bibliotece, przed przybyciem prosimy o weryfikację dostępności danej publikacji drogą elektroniczną na adres:
cde@ie.lodz.pl .
 • SYMBOL
  KATEGORIA
 • Przedsiębiorczość
 • Administracja publiczna
 • B 0
  Dział ogólny
 • B 0.1
  Encyklopedie, leksykony
 • B 0.2
  Słowniki - język polski
 • B 0.3
  Słowniki - języki obce
 • B 1
  Ekonomia
 • B 1.1
  Ekonomia - zagdnienia ogólne
 • B 1.1.1
  Ekonomia - Słowniki, leksykony i encyklopedie ekonomiczne
 • B 1.1.2
  Ekonomia - Podręczniki
 • B 1.2
  Handel i gospodarka światowa
 • B 1.3
  Finanse
 • B 1.4
  Zarządzanie i przedsiębiorstwo
 • B 1.5
  Integracja gospodarcza w Europie
 • B 1.5.1
  Zagadnienia ogólne - podręczniki, historia, teoria
 • B 1.5.2
  Unia celna, Wspólny Rynek,
 • B 1.5.3
  Polityki UE - zagadnienia ogólne
 • B 1.5.3.01
  Wspólna Polityka Rolna
 • B 1.5.3.02
  Polityka Społeczna
 • B 1.5.3.03
  Polityka Transportowa
 • B 1.5.3.04
  Przesiębiorstwa w UE
 • B 1.5.3.05
  Polityka Finansowa
 • B 1.5.3.07
  Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
 • B 1.5.3.08
  Rozszerzenie UE
 • B 1.5.3.09
  Polityka Energetyczna
 • B 1.5.3.10
  Polityka Regionalna
 • B 1.5.3.11
  Polityka Ochrony Środowiska
 • B 1.5.3.12
  Polityka Naukowa
 • B 1.5.3.13
  Polityka Kulturalna
 • B 1.5.4
  Unia Gospodarcza i Walutrowa
 • B 1.5.5
  Kraje członkowskie
 • B 1.5.5.01
  Kraje członkowskie - Austria
 • B 1.5.5.02
  Kraje członkowskie - Belgia
 • B 1.5.5.03
  Kraje członkowskie - Dania
 • B 1.5.5.04
  Kraje członkowskie - Finlandia
 • B 1.5.5.05
  Kraje członkowskie - Francja
 • B 1.5.5.06
  Kraje członkowskie - Grecja
 • B 1.5.5.07
  Kraje członkowskie - Hiszpania
 • B 1.5.5.08
  Kraje członkowskie - Holandia
 • B 1.5.5.09
  Kraje członkowskie - Irlandia
 • B 1.5.5.10
  Kraje członkowskie - Luksemburg
 • B 1.5.5.11
  Kraje członkowskie - Niemcy
 • B 1.5.5.12
  Kraje członkowskie - Portugalia
 • B 1.5.5.13
  Kraje członkowskie - Szwecja
 • B 1.5.5.14
  Kraje członkowskie - Wielka Brytania
 • B 1.5.5.15
  Kraje członkowskie - Włochy
 • B 1.6
  Gospodarka Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • B 1.7
  Gospodarka Polski
 • B 1.8
  Gospodarka Polski w procesie integracji z UE
 • B 1.8.1
  Harmonizacja Prawa
 • B 1.8.2
  Programy pomocowe
 • B 1.9
  Wydawnictwa statystyczne
 • B 2
  Prawo
 • B 2.1
  Prawo - zagadnienia ogólne
 • B 2.1.1
  Zbiory praw , żródła prawnicze, leksykony
 • B 2.1.2
  Historia prawa
 • B 2.2
  Prawo Unii Europejskiej
 • B 2.2.01
  Historia, Traktaty, Komentarze
 • B 2.2.02
  Zagadnienia ogólne - leksykony, słowniki tematyczne
 • B 2.2.03
  Prawo konkurencji
 • B 2.2.04
  Prawo spólek
 • B 2.2.05
  Pomoc państwa
 • B 2.2.06
  Prawa człowieka
 • B 2.2.07
  Ochrona własności intelektualnej
 • B 2.2.08
  Prawo ochrony środowiska
 • B 2.2.09
  Harmonizacja prawa , Prawo UE w prawodawstwie krajów członkowskich
 • B 2.2.10
  Inne dziedziny prawa europejskiego
 • B 2.2.3
  Instytucje i proces decyzyjny
 • B 2.3
  Prawo polskie
 • B 2.4
  Prawo polskie w procesie integracji Polski z UE
 • B 3
  Historia i polityka
 • B 3.1
  Zagadnienia ogólne - encyklopedie,leksykony
 • B 3.2
  Integracja polityczna Europy
 • B 3.2.1
  Federalizm
 • B 3.2.2
  Subsydiarność
 • B 3.4
  Polityka na świecie
 • B 3.4.1
  Polityka na świecie - bezpieczeństwo
 • B 3.5
  Polityka zagraniczna Polski wobec UE
 • B 4
  Kultura i społeczeństwo
 • B 4.1
  Zagadnienia ogólne - encyklopedie, leksykony, słowniki
 • B 4.2
  Historia kultury i tożsamość europejska
 • B 4.3
  Film i media
 • B 4.4
  Filozofia europejska
 • B 4.5
  Etyka i religie
 • B 4.6
  Społeczeństwo i grupy społeczne
 • B 4.7
  Sztuka
 • B 5
  Nauka
 • B 5.1
  Zagadnienia ogólne
 • B 5.2
  Nauka polska
 • B 6
  Środowisko
 • C 01
  Unia Europejska - problemy instytucjonalne
 • C 01.1
  informacje ogólne
 • C 01.1.1
  Unia Europejska - działania
 • C 01.1.2
  Unia Europejska - Działalność Instytucji - Raport
 • C 01.1.3
  Wspólnotowe Zarządzanie Sprawami Publicznymi
 • C 01.1.4
  Unia Europejska - proces decyzyjny
 • C 01.2
  Integracja europejska
 • C 01.2.1
  Integracja europejska - Historia
 • C 01.3
  Instytucje UE
 • C 01.3.01
  Instytucje UE - Komisja Europejska
 • C 01.3.02
  Instytucje UE - Parlament Europejski
 • C 01.3.03
  Instytucje UE - Rada Europejska
 • C 01.3.04
  Instytucje UE - Trybunał Sprawiedliwości
 • C 01.3.05
  Instytucje UE - Komitet Regionów
 • C 01.3.06
  Instytucje UE - CEDEFOP
 • C 01.3.07
  Instytucje UE - Europejska Fundacja Rozwoju Warunków Życia i Pracy
 • C 01.3.08
  Instytucje UE - Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 • C 01.3.09
  Instytucje UE - Rada Ministrów
 • C 01.3.10
  Instytucje UE - Europejski Bank Inwestycyjny
 • C 01.3.11
  Instytucje UE - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy
 • C 01.3.12
  Instytucje UE - Rada Unii Europejskiej
 • C 01.3.13
  Instytucje UE - Europejski Bank Centralny
 • C 01.3.14
  Instytucje UE - Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin
 • C 01.3.15
  Instytucje UE - Rzecznik Praw Obywatelskich
 • C 01.4
  Raport
 • C 01.5
  budżet
 • C 02
  Unia Celna i Polityka Handlowa
 • C 02.1
  Unia Europejska - Unia Celna
 • C 02.2
  Unia Europejska - Polityka Handlowa
 • C 02.2.1
  Unia Europejska - Polityka Handlowa - Umowy Handlowe
 • C 03
  Unia Europejska - Rolnictwo
 • C 03.1
  Unia Europejska - Rolnictwo - Wspólna Polityka Rolna
 • C 03.2
  Unia Europejska - Rolnictwo - Rolnictwo - Fundusze
 • C 03.3
  Unia Europejska - Leśnictwo
 • C 03.4
  Unia Europejska - Rybołówstwo
 • C 04
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca
 • C 04.1
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Kształcenie i szkolenie zawodowe
 • C 04.1.1
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Technologie Informacji i Komunikacji
 • C 04.2
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Warunki Pracy
 • C 04.3
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Swobodny Przepływ Osób
 • C 04.4
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Poradnictwo i Doradztwo
 • C 04.5
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Przemysł
 • C 04.6
  Unia Europejska - Zatrudnienie i Praca - Bezrobocie
 • C 05
  Unia Europejska - Polityka Społeczna
 • C 05.1
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Ochrona zdrowia
 • C 05.2
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Równouprawnienie Kobiet i Mężczyzn
 • C 05.3
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Imigracja
 • C 05.4
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Niepełnosprawni
 • C 05.5
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Młodzież
 • C 05.6
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Europejski Fundusz Społeczny
 • C 05.7
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Rasizm
 • C 05.7
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Dyskryminacja
 • C 05.8
  Unia Europejska - Polityka Społeczna - Narkotyki
 • C 06
  Unia Europejska - Prawo -
 • C 06.1
  Unia Europejska - Prawo - Traktaty
 • C 06.1.1
  Unia Europejska - Prawo - Traktaty - Konstytucja europejska
 • C 06.2
  prawo wtórne
 • C 06.3
  prawa obywatelskie
 • C 06.4
  regulacje prawne
 • C 07
  Unia Europejska - Transport
 • C 07.1
  Unia Europejska - Transport - Polityka Transportowa
 • C 07.2
  Unia Europejska - Transport Lądowy
 • C 07.3
  Unia Europejska - Transport Wodny
 • C 07.4
  Unia Europejska - Transport Powietrzny
 • C 08
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość
 • C 08.1
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość - Polityka Konkurencji
 • C 08.2
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość - Pomoc Państwa
 • C 08.3
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)
 • C 08.4
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość - Transfer Technologii
 • C 08.5
  Unia Europejska - Konkurencja i Przedsiębiorczość - Przedsiębiorstwa
 • C 09
  podatki
 • C 09
  Unia Europejska - Finanse
 • C 09.1
  Unia Europejska - Finanse - polityka monetarna
 • C 09.2
  Unia Europejska - Finanse - euro (waluta)
 • C 09.3
  Unia Europejska - Finanse - Swobodny Przeływ Kapitału
 • C 10
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne
 • C 10.1
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - polityka gospodarcza
 • C 10.2
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - Rynek Wewnętrzny
 • C 10.3
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - polityka przemysłowa
 • C 10.4
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - bankowość, ubezpieczenia
 • C 10.5
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - usługi
 • C 10.6
  Unia Europejska - Problemy ekonomiczne - konsumenci
 • C 11
  Unia Europejska - Stosunki zewnętrzne
 • C 11.1
  Unia Europejska - Stosunki zewnętrzne - organizacje międzynarodowe
 • C 11.2
  Unia Europejska - Stosunki zewnętrzne - kraje Europy Środkowo-Wschodniej
 • C 11.3
  Unia Europejska - Stosunki zewnętrzne - kraje AKP
 • C 12
  Unia Europejska - Energia
 • C 13
  Unia Europejska - polityka regionalna
 • C 13.1
  Unia Europejska - polityka regionalna - fundusze strukturalne
 • C 14
  Unia Europejska - Środowisko
 • C 15
  Unia Europejska - badania i innowacje
 • C 15.1
  Unia Europejska - badania i innowacje - społeczeństwo informacyjne
 • C 16
  Unia Europejska - informacja, edukacja, kultura
 • C 16.1
  Unia Europejska - edukacja
 • C 16.2
  Unia Europejska - kultura
 • C 16.3
  Unia Europejska - informacja
 • C 17
  Unia Europejska - statystyki
 • C 17.01
  Unia Europejska - statystyki ogólne
 • C 17.02
  Unia Europejska - statystyki - regiony
 • C 17.03
  Unia Europejska - statystyki - gospodarka i finanse
 • C 17.04
  Unia Europejska - statystyki - polpulacja i warunki społeczne
 • C 17.05
  Unia Europejska - statystyki - przemysł, handel, usługi
 • C 17.06
  Unia Europejska - statystyki - rolnictwo, rybołówstwo
 • C 17.07
  Unia Europejska - statystyki - handel zagraniczny
 • C 17.08
  Unia Europejska - statystyki - transport
 • C 17.09
  Unia Europejska - statystyki - środowisko i energia
 • C 17.10
  Unia Europejska - statystyki - badania i rozwój
 • LASOK , DOMINIK, ZARYS PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

  zbiory

 • Lasok . Dominik, Zarys Prawa Unii Europejskiej, B 2.2.1

  zbiory

 • Lasok, Dominik, Zarys Prawa Unii Europejskiej, B 2.2.1

  zbiory

 • Lasok, Dominik, Zarys prawa Unii Europejskiej, BPodr 2.2.1

  zbiory

 • Lasok, Dominik, Zarys prawa Unii Europejskiej. Część druga: Prawo gospodarcze, B 2.2.1

  zbiory

 • Stryjski, Karol, J., Zarys teorii stosunków międzynarodowych, B 3.1

  zbiory

 • Cziomer E., Zyblikiewicz Lubomir W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, B 3.4

  zbiory

 • Cziomer, Erhard ; Zyblikiewicz, Lubomir W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, B 3.4

  zbiory

 • Marchewka-Bartkowiak Kamila, Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, B 1.8

  zbiory

 • Zarządzanie Europejską Przestrzenią Badawczą – klucz do laboratorium w rękach społeczeństwa, Komisja Europejska, C 15

  zbiory

 • Grzeszczyk Tadeusz, Zarządzanie funduszami europejskimi w rozwoju województwa. Badania – Edukacja – Konsulting, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łódzi, B 1.8

  zbiory

 • Grzeszczyk Tadeusz, Zarządzanie funduszami europejskimi w rozwoju województwa. Badania – Edukacja – Konsulting, B 1.8

  zbiory

 • Kierzkowski, Tomasz, Zarządzanie funduszami strukturalnym w Anglii na przykładzie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, B 1.5.3

  zbiory

 • Rajchel Kazimierz - redakcja, Zarządzanie ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w państwie. Wybrane prawno-organizacyjne aspekty działania policji, B 2.3

  zbiory

 • Weiss Elżbieta, Zarządzanie projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską, B 1.8

  zbiory

 • Roszkowski H., Wiatrak A.P., Zarządzanie projektem. Istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, B 1.8

  zbiory

 • Sobierajska-Jeneralczyk, Anna, Zarządzanie sprawami publicznymi w procesie integracji europejskiej, Instytut Europejski, I 4.43

  zbiory

 • Sobierajska-Jeneralczyk, Anna, Zarządzanie sprawami publicznymi w procesie integracji europejskiej, Instytut Europejski, B 3.2

  zbiory

 • Solarz, Jan Krzysztof, Zarządzanie strategiczne w bankach, B 1.4

  zbiory

 • Olesiński Zbigniew, Zarządzanie w regionie. Polska – Europa – Świat, B 1.8

  zbiory

 • Olesiński Zbigniew, Zarządzanie w regionie. Polska – Europa – Świat, B 1.4

  zbiory

 • Adamowicz Mieczysław, Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, B 1.5.3

  zbiory

 • Strzemińska Helena, Zarządzanie zasobami czasu pracy. Doświadczenia krajów europejskich, B 1.4

  zbiory

 • Sułkowski Łukasz, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, B 1.1.2

  zbiory

 • Pocztowski Aleksy - redakcja, Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, B 1.4

  zbiory

 • Skoczny, Tadeusz, Zasada równowagi gospodarczej, B 2.4

  zbiory

 • Iwona Żukowska, Zasada Subsydiarności, 2001

  praca dyplomowa

 • Zgud, Zbigniew, Zasada subsydiarności w prawie europejskim, B 2.2.1

  zbiory

 • Popławska, Ewa, Zasada subsydiarności w Traktatach z Maastrich i Amsterdamu, B 2.2.1

  zbiory

 • Tomaszewska Monika, Zasada wolności pracy w europejskim prawie wspólnotowym, B 2.2.10

  zbiory

 • Wieczorek Emilia, Zasady europejskiego prawa umów, B 2.2.10

  zbiory

 • Barska, Małgorzata, Zasady konkurencji w odniesieniu do lączenia i koncentracji przedsiębiorstw., European Institute of Public Administration, I 4.40

  zbiory

 • Barska, Małgorzata, Zasady konkurencji w odniesieniu do lączenia i koncentracji przedsiębiorstw., European Institute of Public Administration, B 2.4

  zbiory

 • Skrzypek Jerzy, Zasady konstrukcji studium wykonalności lub biznesplanu dla projektów współfinansowanych ze środków UE, Europejska Akademia Samorządowa, B 1.5.3

  zbiory

 • Gliniecka, Jolanta ; Harasimowicz, Jerzy, Zasady polskiego prawa bankowego, B 2.3

  zbiory

 • Bajorek-Ziaja Hanna, Ziaja Sebastian, Zasady sporządzania wniosków na doradztwo i inwestycje, B 1.8

  zbiory

 • Wójtowicz Krzysztof, Zasady stsosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej // The principles governing the application of Community law in the countries of the European Union, Centrum Europejskie Natolin, 2003, seria Zeszyt, 8

  working paper

 • Brzóska, Marian. Red., Zasady Wspólnej Polityki Rolnej a krajowe polityki rolne państw członkowskich, Instytut Europejski, I 4.41

  zbiory

 • Brzóska, Marian. Red., Zasady Wspólnej Polityki Rolnej a krajowe polityki rolne państw członkowskich, Instytut Europejski, B 1.5.3

  zbiory

 • Bakalarska Barbara, Czerwiński Krzysztof, Zasady wykorzystania funduszy inwestycyjnych i funduszu spójności, B 1.8

  zbiory

 • Kopytko, Krzysztof Red., Zasady, procedury i stosowanie Europejskiej Polityki Konkurencji, Instytut Europejski, I 4.24

  zbiory

 • Kopytko, Krzysztof. Red., Zasady, procedury i stosowanie Europejskiej Polityki Konkurencji, Instytut Europejski, I 4.29

  zbiory

 • Kopytko, Krzysztof. Red., Zasady, procedury i stosowanie Europejskiej Polityki Konkurencji, Instytut Europejski, B 1.5.3

  zbiory

 • Tomasz, Piotr Olejnik, Zastosowanie programu HIVIEV do oceny procesu rozszerzenia Unii Europejskiej, 1999

  praca dyplomowa

 • Głąbicka, Katarzyna, Zatrudnianie obywateli poskich za granicą i cudzoziemców w Polsce, B 2.3

  zbiory

 • Kwiatkowska, Walentyna ; Kwiatkowski, Eugeniusz ; Stasiak, Jacek ; Zarychta, Henryk, Zatrudnienie i bezrobocie ; Dynamika, struktura i polityka państwa, B 1.8

  zbiory

 • Brodecki Zdzisław - redakcja, Zatrudnienie i ochrona socjalna, B 2.2.10

  zbiory

 • Brodecki Zdzisław - redakcja, Zatrudnienie i ochrona socjalna, B 2.4

  zbiory

 • Ewa Boroń, Zatrudnienie kobiet w Unii Europejskiej w świetle zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 1996/97

  praca dyplomowa

 • Głąbicka, Katarzyna, Zatrudnienie obywateli polskich za granicą i cudzoziemców w Polsce, B 1.8

  zbiory