Konferencja Polska – Węgry – Europa Środkowa – 24 marca 2020

2 marca 2020

 

Szanowni Państwo, z uwagi na zalecenia krajowe i europejskie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników informujemy, że konferencja odbędzie się w innym terminie. Będziemy informować wszystkich zainteresowanych o nowej dacie wydarzenia.

 

Centrum Europejskie Natolin, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Europy Środkowej oraz Fundacja Wyszehradzka, mają zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję pod hasłem: Polska – Węgry – Europa Środkowa. Pamięć i Wyzwania. Trudny wiek XX. W kręgu wspólnych losów i relacji środkowoeuropejskich (Poland – Hungary – Central Europe. Shared History and Future Challenges. The Stormy XXth Century. Common Fates and Relations in Central Europe)

Wydarzenie rozpocznie się 24 marca 2020 o godz. 9:45 w siedzibie CEN w Warszawie, Centrum Europejskie Natolin, ul. Nowoursynowska 84.

Przedmiotowa konferencja jest kontynuacją realizowanego cyklu tematycznego oraz częścią projektu wdrażanego przez Centrum Europejskie Natolin w latach 2018-2020, współfinansowanego ze środków programu Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG: Elektroniczna platforma transferu wiedzy i zasobów źródłowych: Wizje roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych w XX.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim oraz angielskim (wraz z tłumaczeniem).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty dojazdu uczestników na konferencję do ustalonej kwoty. Zwroty poniesionych kosztów dojazdu dokonywane będą na wniosek Uczestnika/czki przedłożonych w trakcie konferencji, przelewem na podane we wniosku konto bankowe (warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu będzie podpisana przez uczestnika lista obecności na konferencji, oraz przedłożenie dowodów poniesienia kosztów – bilety lub faktury – dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym publicznym transportem zbiorowym osób).

Rejestracja Online

Agenda:

09:30 – 09:45: Rejestracja

09:45 – 10:00: Powitanie

10:00 – 11:30:

Europa Środkowa w polskiej refleksji politycznej i polityce zagranicznej XX wieku – mity i fakty
Prof. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)

Wersalsko-waszyngtoński czy trianońsko-rysko-genewski. Ład polityczny po zakończeniu działań wojennych w Europie Środkowowschodniej

Prof. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Polonofile słowaccy i ich działalność w okresie międzywojennym w kontekście relacji czechosłowacko-polskich

Prof. Pavol Matula (Uniwersytet Komenskiego, Bratysława)

Akcja Kontynentalna – nieznana polska próba przeciągnięcia środkowoeuropejskich sojuszników Trzeciej Rzeszy na stronę aliantów
Prof. Jan Ciechanowski (Uniwersytet Warszawski)

11:30 – 11:45: Przerwa kawowa

11:45 – 13:00:

Międzywojenna Praga – słowiańskie Ateny? (dyskusja)
Prof. Roman Baron (Czeska Akademia Nauk)

Wojenni wygnańcy. Węgierskie losy urzędników Polski Niepodległej.

Prof. Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński)

Jan Čarnogursky a rozwój polsko-słowackich relacji we wzburzonej Europie w przededniu i podczas II wojny światowej.

Ms Ivana Dendys (Uniwersytet Komenskiego, Bratysława)

Dyskusja i pytania

13:00 – 13:50: Obiad

13:50 – 15:30:

Polska i Węgry wobec liderów słowackich w 1938 r.
Prof. Istvan Janek (Węgierska Akademia Nauk)

W sercu piekła 1944. Zagłada Żydów z Europy Środkowej w Auschwitz.
Prof. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)

János Esterházy i ks. Jerzy Popiełuszko – środkowoeuropejscy kandydaci na ołtarze.
Prof. Imre Molnar (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier),

Doświadczenie wspólnej przeszłości jako podstawa integracji w Europie Środkowej: wyzwania i perspektywy
Dr Agata Tatarenko (Instytut Europy Środkowej)

Dyskusja i pytania

15:30 – 15:40: Przerwa kawowa

15:40 – 17:20:

Odnalezione, nieznane, zapomniane. Polityka dokumentacji pamięci historycznej.
Prezentacje:

  • przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej,
  • przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Instytutu Dziedzictwa Republiki Węgier.

Dyskusja i pytania

17:20: Zamknięcie obrad

« powrót

Inne wiadomości:

Zawieszenie działania CDE w Łodzi w trybie stacjonarnym

16 czerwca 2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż działanie CDE w Łodzi w formule tradycyjnej zostało czasowo zawieszone do odwołania. Kontakt z CDE, w tym dostęp do zbiorów bibliotecznych i aktywności edukacyjne, szkoleniowe,…

Zielone światło dla Polski

16 czerwca 2020

Komisja Europejska zatwierdziła polski program dokapitalizowania do wysokości 1,65 mld euro (7,5 mld złotych), który będzie wspierał duże przedsiębiorstwa oraz niektóre większe MŚP w związku z pandemią COVID-19. Program ten…