Zapraszamy bardzo serdecznie na seminarium i debatę dot. Brexitu – Warszawa, 24 kwietnia 2019

1 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

pragniemy bardzo gorąco zachęcić wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium, debacie i prezentacji raportu nt. spodziewanych kosztów Brexitu – Brexit – a ‘lose-lose’ situation?, organizowanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Fundację im. Roberta Schumana oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce, w dniu 24 kwietnia 2019r. w Przedstawicielstwie Komisji (ul. Jasna 14/16a, Warszawa), w godzinach 13.30-15.45.

Poniżej szczegóły wydarzenia:

 
 
Brexit – a ‘lose-lose’ situation?
Seminarium i prezentacja raportu nt. spodziewanych kosztów Brexitu
 
 
Warszawa, 24 kwietnia 2019 (środa) w godz. 13.30-15.45
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
ul. Jasna 14/16a, Warszawa, II piętro
 
Program seminarium
13:30 – 14:00
Rejestracja i poczęstunek
14:00 – 14:15
Otwarcie:
Witold Naturski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce
Rafał Dymek, Dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
Angelika Klein, Dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera 
w Polsce (tbc)
 
14:15 – 14:30
Przemówienie Jonathana Knotta, Brytyjskiego Ambasadora w Polsce
 
14:30 – 15:00
 
 
Prezentacja raportu Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera na temat spodziewanych kosztów Brexitu dla Unii Europejskiej 
i Wielkiej Brytanii.
Zespół autorów raportu: Bartłomiej Nowak, Monika Sus.
 
15:00 – 15:15
Komentarz Filipa Skawińskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce
 
15:15 – 15:45
Dyskusja z publicznością
 
15:45
Zakończenie seminarium
 
Dyskusja odbędzie się w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.
Spotkanie będzie nagrywane.
 
Liczba miejsc jest ograniczona.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 18.04.2019r. (czwartek)
na adres brexit@schuman.pl lub tel. +48 226 217 555.
 

 
 
 
Brexit – a ‘lose-lose’ situation?
Seminar and presentation of the report on the expected costs of Brexit
 
Warsaw, 24th April 2019 (Wednesday) 13:30 – 15:45
European Commission Representation in Poland
Jasna 14/16a, Warsaw, 2nd floor
 
Agenda
13:30 – 14:00
Registration and welcome coffee
14:00 – 14:15
Opening:
Witold Naturski, Deputy Director of the European Commission Representation in Poland
Rafał Dymek, Director of the Polish Robert Schuman Foundation
Angelika Klein, Director of the Konrad Adenauer Foundation Representation 
in Poland (tbc)
 
14:15 – 14:30
Speech of Jonathan Knott, British Ambassador to Poland
 
14:30 – 15:00
 
 
Presentation of the report by the Polish Robert Schuman Foundation and Konrad Adenauer Foundation on the expected costs of the Brexit for the European Union and Great Britain.
Authors: Bartłomiej Nowak, Monika Sus.
 
15:00 – 15:15
Commentary by Filip Skawiński, European Commission Representation in Poland
 
15:15 – 15:45
Discussion with the audience
 
15:45
End of the seminar
 
The discussion will be held in Polish. Interpretation into English will be provided. 
The meeting will be recorded.
 
Number of places is limited.
We kindly ask for an attendance confirmation before the 18th of April 2019 (Thursday)
to brexit@schuman.pl or +48 226 217 555.
« powrót

Inne wiadomości:

2021 Europejskim Rokiem Kolei

10 stycznia 2021

W piątek 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma na celu promowanie tego typu transportu jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego. Rok dedykowany kolei ma…

Polska tarcza finansowa zatwierdzona przez KE

23 grudnia 2020

2,9 mld euro – to łączna kwota wsparcia państwa dla polskich mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Program pomocy zatwierdziła Komisja Europejska. Jest on skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców działających…

Międzynarodowy cykl panelowo-wykładowy pod hasłem: „Przestrzeń współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej a kraje Grupy Wyszehradzkiej. Pamięć, wyzwania i perspektywy”, 26-27.10.2020

6 października 2020

Centrum Europejskie Natolin wraz z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytutem Europy Środkowej oraz Fundacją Wyszehradzką, mają zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodowy cykl panelowo-wykładowy w formacie webinarium (wszystkie wykłady…