Wspólna konferencja Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Centrum Europejskiego Natolin w ramach Forum Bezpieczeństwa i Dialogu

3 listopada 2018

30 października 2018 roku odbyło się kolejne już Forum Idei na rzecz Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego pod hasłem „Pomagamy i Chronimy”. Przedsięwzięcie organizowane było przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi we współpracy z Centrum Europejskim Natolin, reprezentowanym przez Kierownika CDE Pana Konrada Dziurdzię. Celem konferencji było promowanie współdziałania Policji z innymi podmiotami oraz szeroko rozumianym społeczeństwem obywatelskim w obszarze bezpieczeństwa, jak również wspieranie idei dialogu międzyinstytucjonalnego w zakresie poprawy efektywności działania zróżnicowanego katalogu służb i podmiotów.

Forum:

Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego jest inicjatywą KWP w Łodzi wpisującą się w założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz programu rządowego Dzielnicowy Bliżej Nas. Jego głównym celem jest nawiązanie i planowanie współdziałania służb na rzecz bezpieczeństwa w regionie, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Beneficjentami Forum są m.in. Policja, uczelnie, fundacje, szkoły średnie i mieszkańcy województwa łódzkiego.

Celem działania forum jest:

 • budowanie koalicji społeczeństwa, Policji i innych służb i instytucji na rzecz bezpieczeństwa,
 • budowanie koalicji Policji i nauki na rzecz bezpieczeństwa,
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu bezpieczeństwem mieszkańców,
 • uspołecznienie działań Policji poprzez , np. organizowanie debat społecznych, konferencji dotyczących konkretnych problemów, także tych wynikających z KMZB,
 • tworzenie, rozwijanie, rozpowszechnianie platformy dialogu ze społeczeństwem,
 • szukanie interdyscyplinarnych rozwiązań istniejących zagrożeń bezpieczeństwa,
 • budowanie mechanizmów przeciwdziałania nowym zagrożeniom przy udziale wszystkich służb i instytucji woj. łódzkiego,
  ułatwienie i umożliwienie mieszkańcom, grupom społecznym i zawodowym, organizacjom oraz innym podmiotom partycypowania w kształtowaniu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa.Dalsze, wypracowane cele do działania to:
  · przełożenie zagrożeń ujawnianych na KMZB na konkretne działania służb i instytucji wspierających Policję i zwalczających te zagrożenia,
  · wzmocnienie marki Policji i innych służb (media, filmy, czaty, kampanie społeczne, przedsięwzięcia profilaktyczne),
  · budowanie wiarygodności i zaufania do Policji, służb oraz podmiotów dbających o bezpieczeństwo,
  · wytworzenie formuły pracy dzielnicowego wg obecnych oczekiwań społecznych,
  · planowane współdziałanie służb na rzecz bezpieczeństwa w regionie,
  · przełożenie ustaleń naukowych na rozwiązania tworzące bezpieczeństwo i mechanizmy edukujące społeczeństwo w zakresie bezpiecznych zachowań (np. wprowadzenie w szkołach przedmiotu „wychowanie komunikacyjne”) 
« powrót

Inne wiadomości:

2021 Europejskim Rokiem Kolei

10 stycznia 2021

W piątek 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma na celu promowanie tego typu transportu jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego. Rok dedykowany kolei ma…

Polska tarcza finansowa zatwierdzona przez KE

23 grudnia 2020

2,9 mld euro – to łączna kwota wsparcia państwa dla polskich mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Program pomocy zatwierdziła Komisja Europejska. Jest on skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców działających…

Międzynarodowy cykl panelowo-wykładowy pod hasłem: „Przestrzeń współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej a kraje Grupy Wyszehradzkiej. Pamięć, wyzwania i perspektywy”, 26-27.10.2020

6 października 2020

Centrum Europejskie Natolin wraz z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytutem Europy Środkowej oraz Fundacją Wyszehradzką, mają zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodowy cykl panelowo-wykładowy w formacie webinarium (wszystkie wykłady…