Nauka na europejskim poziomie

2 sierpnia 2018

Wkład polskich władz w toczącą się debatę o badaniach i innowacjach w Europie okazał się niezwykle cenny – pisze unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji z okazji 20 lat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Carlos Moedas m.in. pozytywnie ocenia założenia reformy przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oświadczenie Carlosa Moedasa, unijnego komisarza ds. badań, nauki i innowacji z okazji dwudziestolecia uczestnictwa polskich naukowców w programach badawczych Unii Europejskiej.

Jest mi niezmiernie miło, że mogę brać udział w obchodach 20-lecia polskiej obecności w ramowych programach badawczych UE. Pragnę pogratulować polskiej społeczności badaczy oraz twórcom innowacji za ich rosnące zaangażowanie w nasze programy na przestrzeni lat. W dużej mierze jest to zasługa Polskiego Krajowego Systemu Kontaktowego, który ściśle współpracuje ze swoimi odpowiednikami w całej UE.

Wkład polskich władz w toczącą się debatę o badaniach i innowacjach w Europie okazał się niezwykle cenny. Podzielamy przekonanie, że inwestycje UE w tym obszarze pomogą zapewnić lepszą przyszłość naszym obywatelom, stawiać czoła wyzwaniom społecznym oraz zwiększać wydajność i konkurencyjności. Oczywiście, inwestycje unijne powinny iść w parze reformami polityk i inwestycjami na szczeblu krajowym. Polska, mająca wykwalifikowanych i dobrze wykształconych obywateli oraz liczbę absolwentów szkół wyższych powyżej unijnej średniej, jest dobrze do tego przygotowana.

Szczególnie cieszę się z tego, że realizowana obecnie ważna reforma Konstytucja dla naukibierze pod uwagę kluczowe zalecenia międzynarodowej Oceny Wzajemnej, przeprowadzonej na wniosek polskich władz w ramach Instrumentu Wsparcia Polityki „Horyzont 2020”. Reforma powinna zwiększyć otwartość polskiej nauki, stworzyć sprzyjające warunki dla przepływu wiedzy, podwyższać jakość nauczania oraz doskonalić sztukę badawczą i jej odziaływanie.

Jak Państwo wiedzą, obecnie Komisja Europejska jest zaangażowana w przygotowanie propozycji kolejnego Programu Ramowego, który powstanie w oparciu o wnioski i doświadczenia z poprzednich lat, stawiając na takie zasady jak doskonałość, otwartość i oddziaływanie. Program ten będzie zatem raczej ewolucją niż rewolucją. Niemniej jednak będzie zawierał ważne nowe elementy. Odnosić się one będą przede wszystkim do naszych planów, aby skupić wysiłki na sprawach istotnych dla obywateli oraz do Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Jej celem jest wypełnienie luk na poziomie europejskim tak, aby wspomagać innowacyjne przedsiębiorstwa, które tworzą i rozwijają nowe rynki.

Liczę, że Polska będzie nadal zwiększać swoje zaangażowanie jako uczestnik naszych programów.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

https://ec.europa.eu/poland/news/180727_Moedas_pl

« powrót

Inne wiadomości:

Międzynarodowy cykl panelowo-wykładowy pod hasłem: „Przestrzeń współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej a kraje Grupy Wyszehradzkiej. Pamięć, wyzwania i perspektywy”, 26-27.10.2020

6 października 2020

Centrum Europejskie Natolin wraz z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytutem Europy Środkowej oraz Fundacją Wyszehradzką, mają zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodowy cykl panelowo-wykładowy w formacie webinarium (wszystkie wykłady…

Zawieszenie działania CDE w Łodzi w trybie stacjonarnym

16 czerwca 2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż działanie CDE w Łodzi w formule tradycyjnej zostało czasowo zawieszone do odwołania. Kontakt z CDE, w tym dostęp do zbiorów bibliotecznych i aktywności edukacyjne, szkoleniowe,…