Badanie Eurobarometr 88: Polacy w Unii

24 lutego 2018

Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa cieszy się największym uznaniem Polaków – wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr 88. Polscy respondenci w większości nie popierają natomiast – podobnie jak w poprzednich latach – dołączenia od strefy euro, negatywne odczucia wywołuje również imigracja spoza krajów wspólnoty. Rośnie jednocześnie akceptacja dla pomocy uchodźcom – obecnie popiera ją 57 proc. badanych.

 W dniach 5-14 listopada 2017 roku Kantar Public Polska zrealizował na zlecenie Komisji Europejskiej badanie Standardowy Eurobarometr na reprezentatywnej próbie 1014 osób w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.

Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Albanii. Jego wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.

Główne wnioski

Polacy czują się częścią Unii Europejskiej, ale nie wszystkie wspólne inicjatywy odbierają pozytywnie

  • Ponad połowa Polaków (62 proc.) przyznaje, że czuje się także Europejczykami. W kwestii trzech wybranych wspólnych polityk Unii Europejskiej, Polacy w największym stopniu popierają wspólną politykę obrony i bezpieczeństwa – 78 proc. badanych. Prawie połowa badanych popiera także wspólną politykę migracyjną – 47 proc., a najmniejszym poparciem cieszy się Europejska Wspólnota Gospodarcza i Walutowa z jedną walutą – euro (36 proc. zwolenników). Jednocześnie nieznacznie przeważają opinie, że obecnie sprawy w Unii Europejskiej idą w złym kierunku (40 proc. wobec 34 proc. – sprawy idą w dobrym kierunku).

Zaufanie do polskiego rządu i zadowolenie z polskiej demokracji rosną, jednak problemy społeczne i polski wymiar sprawiedliwości niepokoją Polaków

  • Coraz więcej Polaków jest zadowolonych z biegu spraw w Polsce – o 11 punktów procentowych wzrósł odsetek odpowiedzi pozytywnych, w porównywaniu do wyników z listopada 2016 roku. W ciągu roku wzrosło także zaufanie do polskiego rządu (o 3 punkty procentowe) oraz zadowolenie ze sposobu funkcjonowania polskiej demokracji (o 4 punkty procentowe). Kwestie, które niepokoją Polaków to głównie wzrost cen/inflacja oraz koszty utrzymania – o 10 punktów procentowych wzrósł odsetek osób, które postrzegają tę kwestię za najważniejszy obecnie problem w Polsce. Na przestrzeni roku znacząco spadło także – o 12 punktów procentowych – zaufanie do wymiaru sprawiedliwości/polskiego systemu prawnego.

Polacy negatywnie o imigracji spoza UE, ale z przekonaniem, że Polska powinna pomagać uchodźcom

  • 68 proc. Polaków przyznaje, że imigracja ludności spoza Unii wywołuje w nich negatywne odczucia. Jednak, w porównaniu do poprzednich wyników Polacy wydają się być bardziej pozytywnie nastawieni, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom. Obecnie 57 proc. uważa, że Polska powinna pomagać uchodźcom.
« powrót

Inne wiadomości:

Eurobarometr 89 – pozytywna opinia na temat gospodarki

14 czerwca 2018

Coraz więcej obywateli ma poczucie, że odnieśli korzyści z najważniejszych strategii politycznych Unii, a dwie trzecie Europejczyków opowiada się za silną UE w obszarze wymiany handlowej. Ponadto większość Europejczyków pozytywnie…

Przyszłość strefy Schengen

4 czerwca 2018

Strefa Schengen w skrócie: 26 państw w tym 4 państwa spoza Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria) 6 państw UE nie należy do Schengen (Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Rumunia, Bułgaria, Cypr,…

RODO

4 czerwca 2018

Od 25 maja zaczęły obowiązywać unijne przepisy wzmacniające ochronę prywatności. Tylko 15% osób uważa, że ​​ma pełną kontrolę nad informacjami, które udostępniają w internecie – wynika z badań opinii publicznej. By…